Zarząd2019-05-13T15:54:52+00:00

Radosław Dubiel

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej. Magister Zarządzania w obszarze finanse, bankowości i ubezpieczenia oraz Magister Ekonomii. Ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz liczne szkolenia z zakresu zarządzania, finansów i rachunkowości. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Od 2005 roku na stanowiskach menadżerskich wyższego szczebla (Dyrektor Finansowy, Dyrektor Administracyjny, Dyrektor ds. Kontrolingu i Analiz, Członek Zarządu, Prezes Zarządu). Uczestniczył z sukcesami we współtworzeniu licznych i nowych przedsięwzięć biznesowych.

Irmina Białecka

Absolwentka Politechniki Radomskiej Wydziału Zarządzania oraz Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Wykształcenie – Magister Ekonomii; Absolwentka Studium Podyplomowego o kierunku Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Od roku 1998 zatrudniona na stanowisku Głównej Księgowej w wielu polskich firmach. Od 1998 prowadziła biuro rachunkowe z Licencją Ministra Finansów. W trakcie pracy zawodowej ukończyła liczne kursy i szkolenia w zakresie finansów i rachunkowości, w tym Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Uczestniczyła w procesach sprawozdawczości giełdowej oraz przygotowania sprawozdań konsolidacyjnych w tym również wg. MSSF.