Z cyklu nowe usługi – Outsorcing IOD

Wejście w życie przepisów RODO przyniosło wiele zmian w zakresie zarządzania danymi osobowymi, a jedną z nich jest pojawienie się nowej funkcji – Inspektora Ochrony Danych (IOD). RODO wskazuje konkretne przypadki, w jakiej sytuacji powołanie takiej osoby jest obowiązkowe. Warto wiedzieć, że nowe przepisy zachęcają firmy do powołania Inspektora nawet wtedy, gdy nie są one do tego zobligowane.

Nasza oferta outsourcingu IOD obejmuje:
• utrzymywanie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych poprzez organizację szkoleń dla kadry średniego i wyższego szczebla oraz pracowników i współpracowników,
• nadzór nad opracowaniem / aktualizacją polityk ochrony i procedur przetwarzania danych,
• udział w opiniowaniu procesów biznesowych pod kątem zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym opracowanie zasad szkolenia dla nowych pracowników,
• systematyczne wizyty w celu bieżącego monitorowania przestrzegania RODO, innych przepisów dot. ochrony danych związanych z działalnością przedsiębiorcy,
• opiniowanie klauzul, regulaminów lub innych dokumentów w zakresie zgodności
z przepisami o ochronie danych osobowych,
• punkt kontaktowy dla osób, których dane są przetwarzane, w tym przygotowywanie propozycji odpowiedzi w zakresie spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych,
• doradztwo w kwestiach techniczno – organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem danych osobowych.

2019-07-19T11:34:06+00:00Marzec 1st, 2019|