Sprawozdania finansowe za 2019 rok

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami (nieuwzględniającymi planowanych szczególnych zmian) dnia 31 marca 2020 r. upływa termin sporządzenia i podpisania SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH.

Mimo trudnej sytuacji, w jakiej się wszyscy znajdujemy, pragniemy poinformować, że Biuro BIRD TEAM wywiązało się z obowiązków w terminie, sporządziło i podpisało wszystkie sprawozdania swoich Klientów.

Zostały również terminowo przygotowane i wysłane deklaracje CIT 8 za rok 2019, bez konieczności korzystania z ustawowego przesunięcia terminu w tym zakresie.

2020-03-31T14:40:57+00:00Marzec 31st, 2020|