Partnerzy

PARTNERZY2019-10-02T11:47:37+00:00

PARTNERZY

 

Firma UserX INFORMATYKA jest integratorem usług informatycznych oraz producentem oprogramowania B2B i B2C opartego o platformę WEB/PHP. Nasze rozwiązania wspierają działania Klienta biznesowego i samorządowego, wśród proponowanych przez naszą firmę rozwiązań należy wymienić m.in. platformę eRekrutacja wspierającą procesy pozyskiwania pracowników i zarządzania aplikacjami, a także Budżet Obywatelski – system obsługi Budżetu Obywatelskiego miast i gmin wraz z obsługą głosowania, zgłaszania projektów i prezentacji procesów. Podczas długoletniej współpracy z naszymi Partnerami opracowaliśmy również system wspierający procesy komunikacji SMSinfo, doskonale uzupełniający eRekrutację i Budżet Obywatelski.

W zakresie naszych kompetencji znajduje się również wsparcie techniczne Klienta Biznesowego oraz monitoring rozproszony zasobów informatycznych, co pozwoliło nam nawiązać współpracę partnerską z firmą BirdTeam, dla której świadczymy usługi administracji IT i wsparcia Klienta wraz z elementami wdrożeniowymi ENOVA.

EduWork to firma szkoleniowo – doradcza. Naszym podstawowym celem jest pomoc Klientom w poszerzaniu wiedzy pracowników oraz efektywnym rozwoju ich umiejętności, które wykorzystują na co dzień w swojej pracy. Cel ten realizujemy poprzez profesjonalne doradztwo oraz szkolenia.
Zespół EduWork tworzą ludzie z pasją, wiedzą oraz doświadczeniem. Profesjonalny zespół fachowców dogłębnie analizujący potrzeby Klientów, działając z pełną odpowiedzialnością i zaangażowaniem.

Jesteśmy spółką adwokacką oraz spółką doradztwa podatkowego w rozumieniu Prawa
o adwokaturze oraz w rozumieniu ustawy o doradztwie podatkowym. Świadczymy usługi w zakresie kompleksowej obsługi przedsiębiorców oraz osób fizycznych poczynając od doradztwa podatkowego i prawnego, poprzez usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i doradztwo finansowe, a skończywszy na edukacji.

Firma KOMAKO Sp. z o.o. oferuje rozwiązania informatyczne wspierające zarządzanie przedsiębiorstwami. Ponad 25-letnie doświadczenie pozwala firmie zrozumieć specyficzne potrzeby biznesu w zmieniającej się rzeczywistości technologicznej i dostosować ofertę do oczekiwań klientów. Wśród oferowanych produktów posiadamy programy księgowe, systemy ERP, rozwiązania pracy zdalnej – wszystko zaadaptowane do różnych rynków i branż w których działają klienci KOMAKO.

Partnerska współpraca z firmą Bird Team polega na udostępnieniu firmie systemu informatycznego do zarządzania Biurem Rachunkowym enova365. Rozwiązanie wdrożone w chmurze internetowej KOMAKO.asp zwiększa wydajność pracy i rozwija wachlarz usług Internetowego Biura Rachunkowego.

Jakub Pikała – radca prawny wpisany na listę zawodową prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z renomowanymi kancelariami prawnymi.

Autor bestsellera „Prawo handlowe i gospodarcze w pytaniach i odpowiedziach” prestiżowego wydawnictwa C.H. Beck. W ramach własnej Kancelarii prowadzi kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstw, w szczególności występuje w charakterze pełnomocnika procesowego w licznych sporach sądowych.

Biuro Doradztwa Finansowego i Usług Księgowych ATUT (rok założenia 1998) wykonuje audyty i badania sprawozdań finansowych podmiotów gospodarki narodowej o bardzo różnej formie prawnej – spółek prawa handlowego, w tym spółek notowanych na GPW, złożonych grup kapitałowych, podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego, spółek cywilnych, spółek samorządowych, przedsiębiorstw państwowych i innych. Realizuje także inne usługi wynikające z Kodeksu Spółek Handlowych, takie jak wycena akcji (udziałów) przeznaczonych do wykupu, wycena spółek podlegających przekształceniu (łączenie lub podział wraz z opracowaniem ścieżki przekształcenia), kompleksowa wycena przedsiębiorstw oraz inne usługi poświadczające wchodzące w zakres rewizji finansowej.

DUAL Polska Sp. z o.o. działa na polskim rynku ubezpieczeniowym od 2006 roku. Jest multiagencją ubezpieczeniową, specjalizującą się w obsłudze programów ubezpieczeniowych oraz doradztwie ubezpieczeniowym. Swoim klientom oferuje innowacyjne produkty ubezpieczeniowe z rynku londyńskiego i innych wiodących rynków światowych. Produkty sprzedawane są w formie klasycznych polis ubezpieczeniowych lub też w formie konstruowanych w uzgodnieniu z klientem innowacyjnych programów ubezpieczeniowych dla dużych grup.

Wieloletnie doświadczenie w różnych segmentach branży ubezpieczeniowej pozwoliło stworzyć produkty ubezpieczeniowe dedykowane zarówno małym jak i średnim przedsiębiorstwom. Misją DUAL Polska jest wykorzystywanie najbardziej innowacyjnych koncepcji, które powstają na światowych rynkach ubezpieczeniowych i wdrażaniu ich na lokalny rynek. Dzięki temu multiagencja tworzy najbardziej atrakcyjną na rynku ofertę ubezpieczeń specjalistycznych dla klientów komercyjnych i korporacyjnych oraz ofertę ubezpieczeń dla klientów indywidualnych.

Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie (nr wpisy WA-12797).
Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z renomowanymi kancelariami prawnymi, obsługując w zakresie bieżącej kompleksowej pomocy prawnej jedne z największych krajowych i międzynarodowych podmiotów gospodarczych (w tym spółek prawa handlowego), działających w szczególności w branży inwestycji, nieruchomości, budownictwa, usług, transportu, odnawialnych źródeł energii i kulturalno – rozrywkowej. Kompleksową pomoc prawną dla podmiotów gospodarczych (w tym jednoosobowych przedsiębiorców) radca prawny Paweł Kuciapski świadczy nieprzerwanie do chwili obecnej.
Kancelaria prawna prowadzi także obsługę prawną osób indywidualnych, dla których ich prywatna, a czasem jednorazowa sprawa jest sprawą najwyższej wagi, a niejednokrotnie wręcz życiowym problemem, do rozwiązania którego radca prawny Paweł Kuciapski każdorazowo poszukuje najbardziej optymalnych rozwiązań.

Pan Marek Grochal jest ekspertem ds. Controllingu, Corporate Finance oraz Fuzji i Przejęć. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Magister Ekonomii, Absolwent Podyplomowego Studium Rachunkowości i Zarządzania Finansowego. Doskonała znajomość Excel oraz narzędzi do wydobywania, przetwarzania i prezentacji danych (Power Query, Power Pivot i Power BI).

Ponad 15 lat doświadczenia w następujących obszarach:

  • Rachunkowość zarządcza i finansowa oraz raportowanie;
  • Modelowanie finansowe;
  • Budżetowanie i planowanie;
  • Wyceny i badania Due Diligence.
    Doświadczenie z wielu różnych branż zdobyte w ramach pracy w obszarze fuzji i przejęć. Dogłębna znajomością: budownictwa (wraz z obszarem produkcyjnym), telekomunikacji oraz hutnictwa szkła nabyta w okresie pracy w controllingu w firmach z wymienionych sektorów.

Od 2004 roku pracuje na stanowiskach kierowniczych w obszarze controllingu oraz fuzji i przejęć.

BIURO RACHUNKOWE ARDEA – Partner Bird Team. Joanna Wolańska, prowadzi biuro rachunkowe od 2006 roku specjalizując się w kompleksowej obsłudze księgowej, kadrowej i płacowej firm. Począwszy od sierpnia 2019 roku nawiązała współpracę z Bird Team poszerzając tym samym zakres świadczonych usługo. Obecnie Biuro Rachunkowe ARDEA prowadzi oddział Centrum Usług dla Biznesu BIRD TEAM.