Aktualności

AKTUALNOŚCI2019-07-19T10:41:16+00:00
0 osób
Naliczamy dla nich wynagrodzenia, co miesiąc.
0 szt.
Tyle dokumentów księgujemy miesięcznie
0 firmy
Tyle obsługujemy przedsiębiorstw. Co miesiąc witamy kolejne.
0 firm
Dla tylu obsługujemy w całości kadry i płace.

Aktualności

1507, 2019

Z cyklu nasi Partnerzy – GÓRSKI GRZYB I PARTNERZY ADWOKACI I DORADCY PODATKOWI

Jesteśmy spółką adwokacką oraz spółką doradztwa podatkowego w rozumieniu Prawa o adwokaturze oraz w rozumieniu ustawy o doradztwie podatkowym. Świadczymy usługi w zakresie kompleksowej obsługi przedsiębiorców oraz osób fizycznych poczynając od doradztwa podatkowego i prawnego, poprzez usługowe [...]

507, 2019

Z cyklu nowe usługi – Rachunkowość śledcza

Rachunkowość śledcza, to szczególny rodzaj audytu w przedsiębiorstwie skierowany przede wszystkim na wykrywanie nieprawidłowości finansowych w podmiotach gospodarczych oraz identyfikacji technologii nieuprawnionego wyprowadzania najcenniejszych lub strategicznych aktywów danej firmy. Audyt śledczy zmierza wprost do wykrycia nieprawidłowości i [...]

1706, 2019

Z cyklu nasi Partnerzy – KOMAKO Sp. z o.o.

Firma KOMAKO Sp. z o.o. oferuje rozwiązania informatyczne wspierające zarządzanie przedsiębiorstwami. Ponad 25-letnie doświadczenie pozwala firmie zrozumieć specyficzne potrzeby biznesu w zmieniającej się rzeczywistości technologicznej i dostosować ofertę do oczekiwań klientów. Wśród oferowanych produktów posiadamy programy [...]

706, 2019

Z cyklu nowe usługi – Badania i przeglądy sprawozdań finansowych

Oferujemy Klientom badanie i przegląd sprawozdań finansowych wykonywane przez naszego partnera biznesowego firmę ATUT. Sprawozdania finansowe badamy zgodnie z zasadami określonymi w „Ustawie o rachunkowości” oraz zgodnie z  Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej, wydanymi przez Krajową Izbę Biegłych [...]

2005, 2019

Z cyklu nasi Partnerzy – DUAL Polska Sp. z o.o.

DUAL Polska Sp. z o.o. działa na polskim rynku ubezpieczeniowym od 2006 roku. Jest multiagencją ubezpieczeniową, specjalizującą się w obsłudze programów ubezpieczeniowych oraz doradztwie ubezpieczeniowym. Swoim klientom oferuje innowacyjne produkty ubezpieczeniowe z rynku londyńskiego i innych wiodących [...]

1705, 2019

Z cyklu nowe usługi – Reprezentacja w sprawach podatkowych

Występujemy w roli pełnomocnika w imieniu naszych Klientów w sferze stosunków, do których ma zastosowanie ordynacja podatkowa. Nasze działa obejmują szeroki zakres czynności w sferze materialnoprawnej, jak i proceduralnej, poczynając od kontroli podatkowych, a kończąc na postępowaniach [...]

2604, 2019

Z cyklu nowe usługi – Opinie podatkowe

Przygotowujemy dla naszych Klientów opinie podatkowe, które mają na celu przedstawienie analizowanego problemu. Podczas przygotowań bazujemy na interpretacjach organów podatkowych, analizach powiązanych z kwestią orzecznictwa sądów administracyjnych w przedmiotowej sprawie, a także poglądów prezentowanych w literaturze przedmiotu. [...]

1904, 2019

Z cyklu nowe usługi – Pozyskiwanie finansowania odsetkowego

Specjalizujemy się w kompleksowym pozyskiwaniu finansowania odsetkowego (kredyty, pożyczki). Dla naszych Klientów przeprowadzamy kompleksowo proces pozyskania finansowania począwszy od procesu analizy zapotrzebowania na środki finansowe, poprzez poszukiwanie finansowania do zawarcia umowy o finansowanie. Reprezentujemy Klientów przed [...]

1504, 2019

Z cyklu nasi Partnerzy – Radca Prawny Jakub Pikała

Jakub Pikała – radca prawny wpisany na listę zawodową prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z renomowanymi kancelariami prawnymi.Autor bestsellera „Prawo handlowe i gospodarcze w [...]

1204, 2019

Z cyklu nowe usługi – Rachunkowość zarządcza

<img class="wp-image-562 alignleft" src="http://birdteam.pl/wp-content/uploads/2019/06/5b.png" alt="" width="135" height="135" /> Rachunkowość zarządcza służy wprost potrzebom wewnętrznym zarządzania przedsiębiorstwem, dostarczając danych niezbędnych do podejmowania decyzji bieżących i rozwojowych oraz informacji, które pozwalają na podejmowanie decyzji operacyjnych i strategicznych poprzez stosowanie takich [...]

504, 2019

Z cyklu nowe usługi – Zarządzanie cash flow

W dobie szybko zmieniających się warunków ekonomicznych otoczenia firm, należy zwrócić szczególną uwagę w procesach zarządzania finansami na przepływy pieniężne. Często, bieżąca i skrupulatna analiza przepływów pieniężnych jest zaniedbywana przez menadżerów i osoby zarządzające. Nie mniej [...]

2203, 2019

Z cyklu nowe usługi – Outsorcing funkcji Dyrektora Finansowego

Usługa stanowi idealne rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorstw, których poziom rozwoju sprawia, że informacje czysto księgowe przestają wystarczać, a brak profesjonalnego zarządzania finansami może stanowić barierę dalszego rozwoju, czasami prowadząc nawet do utraty płynności. W ramach [...]

1803, 2019

Z cyklu nasi Partnerzy – Biuro Doradztwa Finansowego i Usług Księgowych ATUT

Biuro Doradztwa Finansowego i Usług Księgowych ATUT (rok założenia 1998) wykonuje audyty i badania sprawozdań finansowych podmiotów gospodarki narodowej o bardzo różnej formie prawnej – spółek prawa handlowego, w tym spółek notowanych na GPW, złożonych grup kapitałowych, [...]